Briefing-modellen er det vigtigste redskab, når der skal udtænkes en hensigts-

mæssig markedsføringsaktivitet for din virksomhed. Briefingen skal sikre, at alle

ved hvad, der skal laves og hvad målet er.


Situation/problem: Beskrivelse af den situation,der gør aktiviteten nødvendig eller ønskelig.


Målgruppe: Hvem henvender vi os til (f.eks. salgschefen i en større virksomhed).

Hvad er hans valgkriterier? Og hvilke indvendinger kan vi regne med at møde?


Kerneprodukt: Hvad er vores egentlige produkt (f.eks. oversættelse)? Og hvilke fakta, fordele og

udbytter er der for modtageren?


Konkurrenter: Hvad gør konkurrenterne, der kan forstyrre vores aktivitet - eller hjælpe den på vej?


Kommunikationsmiljø: Er der særlige forhold i markedet, der styrker eller svækker aktiviteten?


Medier: Hvilke medier skal aktiviteten foregå i?


Deadline for oplæg: Hvornår skal vi præsentere?


Opstart: Hvornår starter aktiviteten?


Iøvrigt: Nice to know - ekstra input, der kan hjælpe tankerne på vej.

REKLAMEBUREAUET IDÉHUSET APS

ALBANIVEJ 7, 1. SAL, 5792 ÅRSLEV

TLF. 66115511  /  MAIL

IDÉHUSETS BRIEFING-MODEL

BRIEFING

SLAGPLAN   VÅBEN   TEST DIN KAMPEVNE   KUNDER   KONTAKT